שכפול במיקור פנים של רכיבים מקוריים או חלופות תואמות צורה/התאמה/תפקוד.


Rochester מסוגלת לשכפל רכיב מקורי ולחסוך עלויות משמעותיות של בחינה מחדש, אישור מחדש או תכנון מחדש של המערכת. המוצר הסופי הוא תחליף בעל צורה, התאמה ותפקוד המובטחים לעמוד בביצועי גיליון הנתונים המקורי. לא נדרשים שינויי תוכנה.

תערוכת שכפול התקני המוליכים למחצה 
  • מרכזי התכנון בצפון אמריקה – רוקוויל, מרילנד (Rockville, MD) וברנסוויל, מינסוטה (Burnsville, MN).
  • שינויי סיווג משניים ב-DO-254 – הושלמו מספר פרויקטים מסוג DAL-A.
  • שכפול התכנון הפיזי מהארכיון המקורי.
  • שכפול ביצועים חשמליים לכדי התאמת קצב השינוי (edge-rate) של הפלט.
  • חוויית תיכון אנלוגי נרחבת
  • תוכניות מתח ASIC מדור קודם (Legacy) להחלפת FPGA מדורות קודמים, תומך 3v ו-5v.
  • פתרונות יצירתיים ברמת-הלוח לשמירה על משלוח מערכות בעלות מחזור חיים ארוך ללקוחותינו
  • תמיכה מלאה בתכנוני ITAR
  • ניתוח מוצר מלא לצרכי תמיכה וסיכונים ארוכי טווח (מעבר ל-BOM)


התאמה של 100% לתוכנה ללא אראטה (תואם תקן DO-178).

הרשאה מלאה עם ארכיוני הרכיבים של היצרן המקורי מספקים מוצר בעל הסיכון הנמוך ביותר ובאיכות הגבוהה ביותר.

למד עוד על "אמנות שכפול המוצרים"