מחויבים לאיכות.


מדיניות האיכות של Rochester Electronics

Rochester Electronics מתחייבת לספק מוצרים ושירותים אשר יענו על ציפיות הלקוח בכל הנוגע למדדי האיכות והשירות שהוא מקבל, כך שיהיו שווי ערך לאלו המסופקים על-ידי מובילי התעשייה. היעדים מוגדרים ונמדדים על-ידי ההנהלה, ומתבצעים שיפורים באופן מתמיד.

אישורי איכות

קישורים לתקני תעשייה

תאימות סביבתית

  • RoHS - הגבלות על חומרים מסוכנים
  • WEEE - סילוק ציוד חשמלי ואלקטרוני
  • REACH - רישום, הערכה, הרשאה והגבלה של כימיקלים

ניירות עמדה וסקירות טכניות